Reserveringsbeleid

Uniforme Voorwaarden Horeca

Onderstaand volgt, te uwer informatie, hetgeen in deze voorwaarden bepaald is met betrekking tot annuleringen. Voor de complete tekst verwijzen wij u naar de voorwaarden zelf. Alleen de complete tekst is bindend.

  • De door de klant te betalen schadevergoeding(en), in verband met annulering van de door de klant gereserveerde horacadiensten
  • Wordt (en) vastgesteld op basis van de reserveringswaarde (RW).
  • Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te vergoeden.
  • Indien een of meer overeengekomen horecadiensten wordt(en) geannuleerd, welke samen 50% of meer van de capaciteit van het horecabedrijf uitmaken, worden de termijnen in de navolgende artikelen met 4 maanden vermeerderd.
  • Telefonische annuleringen dienen schriftelijke bevestigd te worden.

Schadevergoedingen terzake annuleringen

 

Hotelaccommodatie/logies
Bij annulering groep / individu
Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum is de klant geen / nvt schadevergoeding verschuldigd
Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant 15% / nvt van de RW verschuldigd
Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant 35% / geen van de RW verschuldigd
Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant 60% / 15% van de RW verschuldigd
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant 85% / 35% van de RW verschuldigd
Minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant 100% /nvt van de RW verschuldigd
Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant nvt / 60% van de RW verschuldigd
Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant nvt / 85% van de RW verschuldigd
Minder dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant nvt / 100% van de RW verschuldigd

Restaurant/tafelreserveringen (groepen = 10 personen of meer)

Bij annulering menu / geen menu
Meer dan 14 dagen voor het ingangstijdstip is de klant geen / geen van de RW verschuldigd
Meer dan 7 dagen voor het ingangstijdstip is de klant 25% / geen van de RW verschuldigd
Meer dan 3 dagen voor het ingangstijdstip is de klant 50% / geen van de RW verschuldigd
Minder dan 3 dagen voor het ingangstijdstip is de klant 75% / nvt van de RW verschuldigd
Minder dan 48 uur voor het ingangstijdstip is de klant nvt 50% / van de RW verschuldigd

Individuen
Indien een menu is afgesproken zal bij annulering minder dan 4 maal 48 uur voor het ingangstijdstip 50% van de reserveringswaarde zijn verschuldigd. Indien geen menu is afgesproken zal geen schadevergoeding zijn verschuldigd.

Zaalverhuur
Bij annulering
Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum is de klant geen schadevergoeding verschuldigd.
Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant 60% van de RW verschuldigd.
Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant 85% van de RW verschuldigd.
Minder dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant 100% van de RW verschuldigd.

All-in horecaovereenkomsten
Gevallen waarin meer dan één soort horecadienst op de grond van één horecaovereenkomst moet worden geleverd en tevens voor alle overeengekomen horecadiensten één prijs is overeengekomen

Bij annulering
Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum is de klant geen schadevergoeding verschuldigd.
Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant 15% van de RW verschuldigd.
Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant 35% van de RW verschuldigd.
Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant 60% van de RW verschuldigd.
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant 85% van de RW verschuldigd.
Minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant 100% van de RW verschuldigd.