Het Lutterzand

Langs rivier de Dinkel ligt het Lutterzand een natuurgebied met specifieke kenmerken. De Dinkel vormt hierin een grens tussen de lagergelegen stroomdalgraslanden en een hoger gelegen stuifzandgebied. In het Lutterzand groeien prachtige jeneverbes-struwelen of zoals de Twentenaren het noemt Woagholt, het verdere landschap wordt afgewisseld met grillige vliegdennen, dennenbossen en heidevelden.

Vele wandelroutes zijn in dit gebied te volgen, met paaltjes uitgezette routes met in totaal een lengte van 21 kilometer.

  • Activiteit: Wandeling door het gebied
  • Bezienswaardigheid: de Steile Dinkeloevers
  • Afstand: 7,3 km
  • Bekend om: De Dinkel